فعالیت ها

خانه/فعالیت ها

پژوهش و تحقیقات کاربردی در زمینه بهبود وضعیت تولید دریچه های تنظیم هوا و اجرای انواع باکس های پلانیوم و دریچه های خطی مطابق با استانداردهای بین المللی.
طراحی و محاسبات.
عیب یابی سیستم های هوارسانی در زمینه کانالهای ارتباطی، دستگاههای هوارسان با فضاهای مختلف با کاربردهای متفاوت.
تولید انواع دریچه های تنظیم هوا و دمپرهای کنترلی داخل کانال در مدل ها و اندازه های مختلف.
ارائه طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی.
ارائه مشاوره پیش از تولید و اجرا در جهت استفاده از دریچه ها و دمپرها متناسب با نیاز تاسیسات و فضاهای موجود.